Att vara funktionshindrad förr i tiden

Att vara funktionshindrad förr i tiden

Om man var funktionshindrad förr i tiden, då var det ett tufft liv som väntade. För det första användes inte ordet funktionshindrad. På den tiden användes ord som: idiot, sinnesslö, imbecill, dåre, Mer »

Hitta den rätta personliga assistenten

Hitta den rätta personliga assistenten

Då den dagen kommer som man behöver en personlig assistent, vill man att den personen ska passa in i den rådande situationen. Inom detta yrke handlar inte allt om kompetens. Här är Mer »

 

Funktionshindrad och personlig assistans

Då du lever som funktionshindrad person och idag inte har någon personlig assisent, är frågan om det är självvalt, eller om du inte fått den hjälpen än.

Om man behöver en personlig assistent eller inte beror självklart på hur gravt funktionshindrad man är. I vissa fall kan det bara vara stoltheten som står i vägen för att be omwheelchair-749985_960_720 hjälp, i andra fall kan det handla om att behovet är stort, men personen i fråga inte själv klarar att lösa ansökningar och heller inte fått hjälp med det.

Du kan få hjälp att ansöka om personlig assistans av experter inom området. De flesta assistansbolag har jurister som kan hjälpa till med ansökningsprocessen. Här hittar du ett carelli.se som kostnadsfritt hjälper till med att ansöka om assistansersättning.

Oavsett vilket skälet är, är det bara du som funktionshindrad som kan avgöra om du behöver en personlig assistent. Behovet av att visa att man kan klara sig själv kan ibland vara stort, men då det i praktiken brister, så att grundbehoven blir lidande, då bör man kanske tänka om. Ibland kan det vara så att det behövs en anhörig som pekar ut problemen och förklarar varför den funktionshindrade behöver en personlig assistent. I dessa fall är oftast inte behovet fullt lika stort som hos många andra, och det kan räcka med några timmar i veckan. Dessa få timmar i veckan kan i många fall vara avgörande för att få leva ett bättre liv.

Då funktionshindret är så pass stort att det absolut inte går att klara en dag på egen hand, då är det inget att ens fundera på. I detta fall är det snarare en självklarhet.

Hur stort funktionshinder man har är avgörande för hur stort behovet av en personlig assistent är. Det är också detta som hjälper till att hitta just det stöd som behövs i det individuella fallet. För det är precis så det ska fungera, handlingsplaner som anpassas efter varje individ. Ibland kan det handla om enbart hjälp med handling och gå ärenden, men i andra fall kan det behövas en personlig assistent dygnet runt.

Oavsett vilken situation du sitter i ska du ändå se till att du får en assistent som klaffar även med personkemin. Det är också viktigt att du väljer ett assistansbolag som du tycker passar dig. Läs mer om assistansbolag på www.assistansbolag-guiden.se

 

Personlig assistans och funktionsnedsättning

Denna sida har skapats för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar och hur bland annat personlig assistans fungerar.

En sak man bör veta är att funktionsnedsättningar är väldigt vanliga i vårt samhälle. Dock är det inte alltid så att det syns på personen att den lider av detta. Det finns nämligen otroligt många olika varianter av fuzdravotni-cviceninktionsnedsättningar, samt lika många olika sätt av hur det påverkar individen i fråga.

En gemensam nämnare som många av dessa har är dock att de är i behov av personlig assistans. På vilket sätt de behöver assisteras skiljer sig också väldigt mycket åt mellan individerna. Därför måste hjälpen också anpassas till den enskildes behov.

Då det handlar om fysiska handikapp kan man oftast se var problemet ligger, men lika många gånger kan det handla om psykiska eller mentala problem. Redan när man säger att problemet finns på insidan, har man stött på det första problemet. Ofta är det så att många resonerar som att “syns det inte, då finns det inte”. Många gånger får dessa personer kämpa hårdare för att få den hjälp som de så desperat behöver. Här kan det handla om allt från svårare trauman, djupare depressioner till mer sjukdomsrelaterade tillstånd.

Det första steget till hjälp, oavsett psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, är förståelse. Dessa individer behöver personer som förstår deras situation, inte bara tycker synd om dem. Om de dessutom har levt med detta i många år, kan de rent av tycka att det är extremt jobbigt med alla som kommer och tycker synd om dem. Det kan bli en nedvärderande känsla om någon säger “stackars dig”.

Med denna sida är tanken att öka förståelse, kunskap och insikt kring temat.

 

Vem kan få personlig assistans?

Om en person anser att den är i behov av personlig assistans måste denne skicka in en ansökan om det till kommunen eller Försäkringskassan.

Vissa kriterier måste dock fyllas för att man ska få rätt till detta hjälpmedel. Dels ska man vara under 65 år, dels ska man även ha så stora och varaktiga funBildarkivet_TZJP1-760x428ktionshinder som gör att man inte klarar av att sköta sina grundläggande behov utan hjälp.

När man gjort en ansökan görs en bedömning först av om individen tillhör någon av personkretsarna som omfattas av LSS. Om det visar sig att så är fallet, görs ytterligare bedömning av hur de grundläggande behoven ser ut.

LSS tre personkretsar ser ut så här:

  • Personer som lider av en utvecklingsstörning. Här bygger det på ett medicinskt underlag eller en diagnos.
  • Individer med funktionshinder som är av betydande och bestående art begåvningsmässigt. Detta tillstånd kan ha två orsaker. Dels kan det handla om en hjärnskada som inträffat i vuxen ålder, orsakad av yttre våld, men det kan även vara efter en kroppslig sjukdom. Även denna bedömning byggs på ett medicinskt underlag eller en diagnos.
  • Den tredje personkretsen omfattar personer som lider av varaktiga psykiska eller fysiska funktionshinder, som inte är uppenbart på grund av normalt åldrande. Om dessa funktionshinder är stora, samt orsakar att individen inte kan föra ett normalt vardagsliv, kan detta vara anledningar till att omfattande stöd och service bör tillmötesgås.

De fem grundläggande behoven som ger rätt till assistans är:

  • Personlig hygien – kan behövas hjälp med att skötas
  • Mat – hjälp med tillagning och eventuelllt matning
  • Att klä på sig – även hjälp med att klä av sig
  • Kommunikation – här kan det även handla om att hjälpa vid kommunikation med andra.
  • Även annan hjälp som kräver ingående kunskap om den funktionshindrade personen.

Om dessa kriterier uppfylls, då har individen absolut rätt till att få hjälp. Detta är en biljett för den funktionshindrade till att kunna få leva ett näst intill normalt liv.

Webbyråns funktion

Att jobba som webbkonsult är verkligen ett arbete som ständigt är i förändring. Trenderna inom området och arbetssätten förändras väldigt snabbt. Webbyråer idag ska kunna hantera hemsidor, sociala medier, instagram, appar, internetmarknadsföring, mm. Det gäller att hela tiden hänga med i kommande trender och ligga i framkant. Ett företag som verkligen har anammat detta är den här webbyrån i Stockholm http://www.in2site.se.